Zabezpečíme Vám kompletnú účtovnú agendu vrátane spracovania, podania daňových priznaní a iných výkazov. Rozsah služieb záleží od Vašich požiadaviek a očakávaní.

Vedenie účtovníctva nie je len o zaevidovaní faktúr, bločkov, bankových výpisov a iných dokladov, ale najmä o osobnom prístupe a vzájomnej dôvere.

 

Vedenie účtovníctva:

 • vedenie jednoduchého účtovníctva pre platcov / neplatcov DPH
 • vedenie podvojného účtovníctva pre platcov / neplatcov DPH
 • účtovníctvo pre neziskové organizácie a občianske združenia
 • registrácie právnických a fyzických osôb
 • cestovné príkazy, knihy jázd
 • účtovné a daňové poradenstvo

 

Daňové priznanie:

 • DP pre daň z pridanej hodnoty, kontrolný a súhrnný výkaz
 • DP pre daň z príjmu právnických osôb
 • DP pre daň z príjmu fyzických osôb typu ,,A“ aj ,,B“
 • DP pre daň z nehnuteľností
 • DP pre daň z motorových vozidiel

 

Komunikácia s inštitúciami

 • zastupovanie pred úradmi na základe plnej moci

 

Založenie novej spoločnosti:

 • poradenstvo pri začatí podnikania
 • registrácie nových firiem
 • registrácie nových platcov DPH
 • registrácie zamestnávateľov