• kompletný mzdový servis – spracovanie podkladov pre mzdy, dane a odvody
  • sledovanie zmien v legislatíve a ich uplatňovanie v praxi
  • spracovanie prihlášok, odhlášok a iných hlásení
  • spracovanie výkazov, ročného zúčtovanie zdravotného poistenie, dane z príjmu
  • komunikácia so všetkými úradmi, poisťovňami
  • vypracovanie pracovno-právnych dokumentov