V prípade Vášho záujmu Vám radi zašleme cenovú ponuku. Cenu si stanovujeme zakaždým až na základe osobného stretnutia, po zhodnotení rozsahu a náročnosti.

Záleží len od Vás, či sa rozhodnete platiť podľa počtu zaúčtovaných položiek, alebo na základe pravidelného mesačného paušálu podľa objemu položiek a ďalších služieb.